ต้วอย่าง 360 Degree Feedback

ต้วอย่าง 360 Degree Feedback

    แนะนำระบบใหม่ SurveyCan360 เครื่องมือสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และระบบ 360 องศา

Little Big Links Co., Ltd.
บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด  226 อาคารวิเศษศิริ ชั้น 4 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เข้าสู่ระบบ
×
ลงชื่อสมัครเข้าใช้ฟรี
×